23 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xuất viện, có 4 người chạy thận

23 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xuất viện, có 4 người chạy thận. Ảnh Hoà Vang
23 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xuất viện, có 4 người chạy thận. Ảnh Hoà Vang
23 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xuất viện, có 4 người chạy thận. Ảnh Hoà Vang
Lên top