Đà Nẵng tạm dừng hoạt động văn hóa, du lịch và xã hội không thiết yếu

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động văn hóa, du lịch và xã hội không thiết yếu. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng tạm dừng hoạt động văn hóa, du lịch và xã hội không thiết yếu. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng tạm dừng hoạt động văn hóa, du lịch và xã hội không thiết yếu. Ảnh: Hữu Long
Lên top