Thêm một bệnh nhân nặng mắc COVID-19 Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

Thêm một bệnh nhân nặng mắc COVID-19 Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang
Thêm một bệnh nhân nặng mắc COVID-19 Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang
Thêm một bệnh nhân nặng mắc COVID-19 Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top