Tăng nặng nhiều mức phạt với vi phạm giao thông đường bộ

Đề xuất tăng nặng nhiều mức phạt liên quan đến người điều khiển xe máy. Ảnh: H. Bắc
Đề xuất tăng nặng nhiều mức phạt liên quan đến người điều khiển xe máy. Ảnh: H. Bắc
Đề xuất tăng nặng nhiều mức phạt liên quan đến người điều khiển xe máy. Ảnh: H. Bắc
Lên top