Hút cát sát công trình thủy lợi, một cá nhân bị xử phạt gần 200 triệu đồng

Một cá nhân ở Phú Thọ bị xử phạt gần 200 triệu đồng do hút cát trái phép gây nguy hại cho công trình thủy lợi. Ảnh: LĐO.
Một cá nhân ở Phú Thọ bị xử phạt gần 200 triệu đồng do hút cát trái phép gây nguy hại cho công trình thủy lợi. Ảnh: LĐO.
Một cá nhân ở Phú Thọ bị xử phạt gần 200 triệu đồng do hút cát trái phép gây nguy hại cho công trình thủy lợi. Ảnh: LĐO.
Lên top