Sơn La cho phép nhà hàng, quán ăn mở cửa trở lại

Tỉnh Sơn La cho phép nhà hàng, quán ăn và một số dịch vụ kinh doanh hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Trọng.
Tỉnh Sơn La cho phép nhà hàng, quán ăn và một số dịch vụ kinh doanh hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Trọng.
Tỉnh Sơn La cho phép nhà hàng, quán ăn và một số dịch vụ kinh doanh hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Trọng.
Lên top