Yêu cầu các tỉnh Tây Nguyên khẩn trương ứng phó với bão số 9 Molave

Vị trí và hướng đi của bão số 9 Molave. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 9 Molave. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 9 Molave. Nguồn: NCHMF
Lên top