Tin bão mới nhất: Bão số 9 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 15

Vị trí và đường đi của bão số 9. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 9. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 9. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top