Vẫn còn 190 tàu cá nằm trên vùng biển nguy hiểm trước bão số 9

Vẫn cón 190 tàu cá còn ở vùng nguy hiển trên biển trước bão số 9. Ảnh của V.M về tình hình neo đậu tàu cá ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.
Vẫn cón 190 tàu cá còn ở vùng nguy hiển trên biển trước bão số 9. Ảnh của V.M về tình hình neo đậu tàu cá ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.
Vẫn cón 190 tàu cá còn ở vùng nguy hiển trên biển trước bão số 9. Ảnh của V.M về tình hình neo đậu tàu cá ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.
Lên top