Yêu cầu các điểm trông giữ xe gầm cầu phải đảm bảo an toàn giao thông

Điểm trông giữ xe dưới gầm cầu Mai Dịch. Ảnh LT
Điểm trông giữ xe dưới gầm cầu Mai Dịch. Ảnh LT
Điểm trông giữ xe dưới gầm cầu Mai Dịch. Ảnh LT
Lên top