Từ 1.10, Hà Nội tiếp tục thí điểm ứng dụng dịch vụ trông giữ xe iParking

Hà Nội tiếp tục thí điểm vận hành ứng dụng dịch vụ iParking. Ảnh: Anh Thư
Hà Nội tiếp tục thí điểm vận hành ứng dụng dịch vụ iParking. Ảnh: Anh Thư
Hà Nội tiếp tục thí điểm vận hành ứng dụng dịch vụ iParking. Ảnh: Anh Thư
Lên top