Các doanh nghiệp vận tải hành khách tạm dừng hoạt động đến 15.4

Sáng ngày 2.4, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tạm dừng hoạt động. Ảnh: NT
Sáng ngày 2.4, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tạm dừng hoạt động. Ảnh: NT
Sáng ngày 2.4, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tạm dừng hoạt động. Ảnh: NT
Lên top