Các điểm trông giữ xe vi phạm nhiều lần sẽ bị thu hồi giấy phép

Một hộ dân tự ý chăng dây trông giữ xe quá quy định trên phố Phùng Hưng, Hà Nội. Ảnh: PV
Một hộ dân tự ý chăng dây trông giữ xe quá quy định trên phố Phùng Hưng, Hà Nội. Ảnh: PV
Một hộ dân tự ý chăng dây trông giữ xe quá quy định trên phố Phùng Hưng, Hà Nội. Ảnh: PV
Lên top