Xe khách móp đầu vì tông vào trụ phân làn trạm thu phí đã dừng hoạt động

Xe khách móp đầu vì đâm vào trụ phân làn của Trạm thu phí hầm Đèo Ngang
Xe khách móp đầu vì đâm vào trụ phân làn của Trạm thu phí hầm Đèo Ngang
Xe khách móp đầu vì đâm vào trụ phân làn của Trạm thu phí hầm Đèo Ngang
Lên top