Quảng Ninh vượt lên bằng con người, bộ máy và hạ tầng giao thông

Thi công cầu Cửa Lục 1 bắc qua vịnh Cửa Lục (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công cầu Cửa Lục 1 bắc qua vịnh Cửa Lục (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công cầu Cửa Lục 1 bắc qua vịnh Cửa Lục (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top