Đồng Nai:

Tập trung đột phá về hạ tầng giao thông, tạo cú hích phát triển

Hạ tầng Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành đang được tỉnh Đồng Nai 
khẩn trương hoàn thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hạ tầng Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành đang được tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hạ tầng Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành đang được tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top