Yên Bái: Phát triển hạ tầng giao thông để tạo đột phá

Thi công một tuyến đường ở Yên Bái. Ảnh: V.T
Thi công một tuyến đường ở Yên Bái. Ảnh: V.T
Thi công một tuyến đường ở Yên Bái. Ảnh: V.T
Lên top