Truy tìm người chia sẻ thông tin bệnh nhân lên mạng ở Ninh Thuận

Văn bản chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận bị chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Huỳnh Hải.
Văn bản chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận bị chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Huỳnh Hải.
Văn bản chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận bị chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top