Ninh Thuận xem xét cấm người dân ra đường sau 18 giờ

Ninh Thuận xem xét cấm người dân ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Ninh Thuận xem xét cấm người dân ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Ninh Thuận xem xét cấm người dân ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top