Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trường quốc tế Việt Úc cơ sở Ba tháng Hai bỗng đổi tên thành quốc tế…Việt Nam