Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trách nhiệm của Bộ GDĐT đến đâu trong vụ trường quốc tế “ma”?

Hai địa chỉ GWIS nhận đặt trụ sở trường ở bang California và bang Florida (Mỹ) thực chất là nơi cho thuê địa điểm tổ chức hoạt động nghệ thuật, giáo dục và đại lý thư tín. Ảnh: Theo VNE
Hai địa chỉ GWIS nhận đặt trụ sở trường ở bang California và bang Florida (Mỹ) thực chất là nơi cho thuê địa điểm tổ chức hoạt động nghệ thuật, giáo dục và đại lý thư tín. Ảnh: Theo VNE