Trách nhiệm của Bộ GDĐT đến đâu trong vụ trường quốc tế “ma”?

Hai địa chỉ GWIS nhận đặt trụ sở trường ở bang California và bang Florida (Mỹ) thực chất là nơi cho thuê địa điểm tổ chức hoạt động nghệ thuật, giáo dục và đại lý thư tín. Ảnh: Theo VNE
Hai địa chỉ GWIS nhận đặt trụ sở trường ở bang California và bang Florida (Mỹ) thực chất là nơi cho thuê địa điểm tổ chức hoạt động nghệ thuật, giáo dục và đại lý thư tín. Ảnh: Theo VNE
Hai địa chỉ GWIS nhận đặt trụ sở trường ở bang California và bang Florida (Mỹ) thực chất là nơi cho thuê địa điểm tổ chức hoạt động nghệ thuật, giáo dục và đại lý thư tín. Ảnh: Theo VNE

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top