Vụ “trường ma” liên kết ở Việt Nam: Trường nói chờ phán quyết của Bộ GDĐT

Nhiều phụ huynh vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ phía Trường Newton (Hà Nội) và cơ quan quản lý giáo dục về việc liên kết với trường GWIS.
Nhiều phụ huynh vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ phía Trường Newton (Hà Nội) và cơ quan quản lý giáo dục về việc liên kết với trường GWIS.
Nhiều phụ huynh vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ phía Trường Newton (Hà Nội) và cơ quan quản lý giáo dục về việc liên kết với trường GWIS.