TP.Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội từ chiều 19.5

Chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn
Chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn
Chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top