Bắc Giang cách ly tập trung toàn bộ người lao động Công ty Hosiden

Lấy mẫu xét nghiệm cho hàng chục nghìn công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lấy mẫu xét nghiệm cho hàng chục nghìn công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lấy mẫu xét nghiệm cho hàng chục nghìn công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top