Bắc Giang: Các ca nhiễm ở Công ty Hosiden đang tăng rất nhanh

Công ty Hosiden Việt Nam thuộc KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
Công ty Hosiden Việt Nam thuộc KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
Công ty Hosiden Việt Nam thuộc KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top