Tính phương án “bù đắp” cho lao động nữ nghỉ hưu từ 1.1.2018: Để hơn 90.000 người bớt thiệt thòi

Lao động nữ nếu nghỉ hưu từ 1.1.2018 có thời gian đóng bảo hiểm 25 năm thì lương hưu sẽ thấp hơn 10% so với người nghỉ hưu từ 31.12.2017 trở về trước. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lao động nữ nếu nghỉ hưu từ 1.1.2018 có thời gian đóng bảo hiểm 25 năm thì lương hưu sẽ thấp hơn 10% so với người nghỉ hưu từ 31.12.2017 trở về trước. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lao động nữ nếu nghỉ hưu từ 1.1.2018 có thời gian đóng bảo hiểm 25 năm thì lương hưu sẽ thấp hơn 10% so với người nghỉ hưu từ 31.12.2017 trở về trước. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top