Nên giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với công nhân trực tiếp sản xuất

Toàn cảnh Đại hội CĐ Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Toàn cảnh Đại hội CĐ Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Toàn cảnh Đại hội CĐ Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Lên top