Tiền Giang: Sẵn sàng đắp 12 đập ứng phó hạn mặn mùa khô 2020 - 2021

Đợt hạn mặn mùa khô 2019 - 2020 làm thiệt hại nhiều vườn sầu riêng ở Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Đợt hạn mặn mùa khô 2019 - 2020 làm thiệt hại nhiều vườn sầu riêng ở Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Đợt hạn mặn mùa khô 2019 - 2020 làm thiệt hại nhiều vườn sầu riêng ở Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Lên top