Bến Tre: Xây dựng hồ chứa 2,3 triệu m3 nước ngọt chống hạn mặn

Dự án hồ chứa nước Lạc Địa tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Ban Quản lý dự án
Dự án hồ chứa nước Lạc Địa tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Ban Quản lý dự án
Dự án hồ chứa nước Lạc Địa tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Ban Quản lý dự án
Lên top