Ứng phó với hạn mặn cao tại đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2020-2021

Dự báo  hạn mặn tiếp tục xảy ra tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Nhật Hồ
Dự báo hạn mặn tiếp tục xảy ra tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Nhật Hồ
Dự báo hạn mặn tiếp tục xảy ra tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top