Long An: Ứng phó với hạn mặn mùa khô 2020 - 2021

Vụ lúa Đông Xuân 2019 -2020 ở Long An bị ảnh hưởng nặng bởi hạn mặn. Ảnh: K.Q
Vụ lúa Đông Xuân 2019 -2020 ở Long An bị ảnh hưởng nặng bởi hạn mặn. Ảnh: K.Q
Vụ lúa Đông Xuân 2019 -2020 ở Long An bị ảnh hưởng nặng bởi hạn mặn. Ảnh: K.Q
Lên top