Thông tin liên tục cho 60 tàu cá và 1.806 lao động Quảng Nam còn trên biển

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN họp khẩn với các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam về công tác ứng phó thiên tai. Ảnh: LP
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN họp khẩn với các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam về công tác ứng phó thiên tai. Ảnh: LP
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN họp khẩn với các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam về công tác ứng phó thiên tai. Ảnh: LP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM