Thêm 2 gia đình giáo dân ủng hộ 1 tấn gạo và 10 triệu đồng chống dịch

Gia đình bà Pháp ủng hộ 1 tấn gạo.
Gia đình bà Pháp ủng hộ 1 tấn gạo.
Gia đình bà Pháp ủng hộ 1 tấn gạo.
Lên top