Nghệ An tiếp nhận hơn 55 tỉ đồng ủng hộ chống COVID-19 sau 15 ngày kêu gọi

Ngành giáo dục Nghệ An ủng hộ 300 bộ đồ bảo hộ chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Ngành giáo dục Nghệ An ủng hộ 300 bộ đồ bảo hộ chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Ngành giáo dục Nghệ An ủng hộ 300 bộ đồ bảo hộ chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top