Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 34 tỉ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Doanh nghiệp tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh phát động. Ảnh: Trần Tuấn
Doanh nghiệp tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh phát động. Ảnh: Trần Tuấn
Doanh nghiệp tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh phát động. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top