Hai gia đình giáo dân cao tuổi ủng hộ 2,6 tấn gạo để phòng chống dịch

Gia đình cụ Phong ủng hộ 1,1 tấn gạo.
Gia đình cụ Phong ủng hộ 1,1 tấn gạo.
Gia đình cụ Phong ủng hộ 1,1 tấn gạo.
Lên top