Xúc động những người già đến điểm cách ly ủng hộ chống dịch COVID-19

Cụ Thái đến ủng hộ cho điểm cách ly xã Thạch Ngọc.
Cụ Thái đến ủng hộ cho điểm cách ly xã Thạch Ngọc.
Cụ Thái đến ủng hộ cho điểm cách ly xã Thạch Ngọc.
Lên top