Sau bão số 10: Tấm lợp tăng giá, "bán không kịp"

Người dân huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh mua tấm lợp Fibro về để lợp lại nhà sau bão. Ảnh: Trần Tuấn
Người dân huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh mua tấm lợp Fibro về để lợp lại nhà sau bão. Ảnh: Trần Tuấn