Sau 20 ngày thực hiện thu phí không dừng trên toàn quốc: Yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc

Trạm thu phí ETC Hoà Lạc - Hoà Bình. Ảnh: ĐT
Trạm thu phí ETC Hoà Lạc - Hoà Bình. Ảnh: ĐT
Trạm thu phí ETC Hoà Lạc - Hoà Bình. Ảnh: ĐT
Lên top