Thực hiện thu phí không dừng: Kiên quyết không còn hạn chót!

Một trạm thu phí đã triển khai thu phí tự động không dừng. Ảnh: ĐT
Một trạm thu phí đã triển khai thu phí tự động không dừng. Ảnh: ĐT
Một trạm thu phí đã triển khai thu phí tự động không dừng. Ảnh: ĐT
Lên top