Thu phí tự động không dừng: Mới có 50% phương tiện sử dụng dịch vụ

Nhiều nơi đã lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng, nhưng tỉ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ chưa đạt được như kỳ vọng. Ảnh: ĐT
Nhiều nơi đã lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng, nhưng tỉ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ chưa đạt được như kỳ vọng. Ảnh: ĐT
Nhiều nơi đã lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng, nhưng tỉ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ chưa đạt được như kỳ vọng. Ảnh: ĐT
Lên top