Quảng Trị: Dỡ bỏ phong tỏa, cách ly phòng dịch COVID-19 tại huyện Hải Lăng

Dỡ phong tỏa các địa điểm phòng dịch COVID-19 ở huyện Hải Lăng. Ảnh: HT.
Dỡ phong tỏa các địa điểm phòng dịch COVID-19 ở huyện Hải Lăng. Ảnh: HT.
Dỡ phong tỏa các địa điểm phòng dịch COVID-19 ở huyện Hải Lăng. Ảnh: HT.
Lên top