Đà Nẵng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp

Tổ công tác liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp. Ảnh: Phương Anh
Tổ công tác liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp. Ảnh: Phương Anh
Tổ công tác liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp. Ảnh: Phương Anh
Lên top