Đà Nẵng: Công đoàn vào cuộc để người lao động không hoang mang về dịch bệnh

Đà Nẵng đã thực hiện cách ly hơn 260 người là nhân viên, công nhân làm việc tại chi nhánh Công ty Monstar – Lab Việt Nam. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng đã thực hiện cách ly hơn 260 người là nhân viên, công nhân làm việc tại chi nhánh Công ty Monstar – Lab Việt Nam. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng đã thực hiện cách ly hơn 260 người là nhân viên, công nhân làm việc tại chi nhánh Công ty Monstar – Lab Việt Nam. Ảnh: Hữu Long
Lên top