Xây dựng sổ tay phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: VGP
Lên top