Quảng Ninh xét nghiệm COVID-19 cho 50.000 ứng viên, thành viên tổ bầu cử

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng phục vụ bầu cử tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng phục vụ bầu cử tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng phục vụ bầu cử tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lên top