Tổ an toàn COVID-19 đã hoạt động hiệu quả

Các bàn trong nhà ăn ca của Công ty Cổ phần in Khoa học kỹ thuật kê giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Đ.H
Các bàn trong nhà ăn ca của Công ty Cổ phần in Khoa học kỹ thuật kê giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Đ.H
Các bàn trong nhà ăn ca của Công ty Cổ phần in Khoa học kỹ thuật kê giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Đ.H
Lên top