Quảng Ninh cách ly nhiều người liên quan ca nhập cảnh nghi nhiễm COVID-19

Khách sạn Bạch Đằng - nơi bệnh nhân Q cách ly tự nguyện trả tiền sau khi nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khách sạn Bạch Đằng - nơi bệnh nhân Q cách ly tự nguyện trả tiền sau khi nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khách sạn Bạch Đằng - nơi bệnh nhân Q cách ly tự nguyện trả tiền sau khi nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top