Tổ an toàn COVID-19 là lá chắn phòng dịch tại nơi sản xuất

Công nhân lao động Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI. Ảnh: Hải Anh
Lên top