Quảng Bình thực hiện Chỉ thị 15 toàn tỉnh để ứng phó với dịch COVID-19

Trong vòng 2 ngày, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng có yếu tố dịch tễ phức tạp. Ảnh: CTV
Trong vòng 2 ngày, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng có yếu tố dịch tễ phức tạp. Ảnh: CTV
Trong vòng 2 ngày, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng có yếu tố dịch tễ phức tạp. Ảnh: CTV
Lên top